Telefon: 01-4087436    Email: office@saigon-vienna.at

Unsere Gerichte

 • HẾN XÀO HÚNG QUẾ * (D, R)
  HẾN XÀO HÚNG QUẾ
 • CÁ KHỔ THƠ (D)
  CÁ KHỔ THƠ
 • GÀ TỒI – ỚT * (A)
  GÀ TỒI – ỚT
 • VỊT CHIÊN GIÒN (A, F)
  VỊT CHIÊN GIÒN
 • NEM NƯỚNG (B, E, F, N, Sauce D)
  NEM NƯỚNG
 • RAU MUỐNG XÀO * (Sauce D)
  RAU MUỐNG XÀO
 • CƠM CHIÊN TÔM (B, C, D)
  CƠM CHIÊN TÔM (B, C, D)
 • MÌ XÀO GÀ NƯỚNG (F, L)
  MÌ XÀO GÀ NƯỚNG (F, L)
 • MÌ XÀO VỊT QUAY (F, L)
  MÌ XÀO VỊT QUAY (F, L)
 • MÌ XÀO THỊT BÒ HOẶC GÀ (F, L)
  MÌ XÀO THỊT BÒ HOẶC GÀ (F, L)
 • BÁNH PHỞ XÀO HẢI SẢN (B, F, L, R)
  BÁNH PHỞ XÀO HẢI SẢN (B, F, L, R)
 • MÌ HẢI SẢN (B, F, L, R)
  MÌ HẢI SẢN (B, F, L, R)
 • BÚN BÒ HUẾ * (F)
  BÚN BÒ HUẾ * (F)
 • PHỞ TÁI BÒ (D, F)

Unsere Gerichte

29 RAU TẨM BỘT CHIÊN (A)
Gebackenes Tempura Gemüse / fried tempura vegetables
5,90
30 HOÀNH THÁNH CHIÊN
Knusprige Wantan / fried wonton
4,90
31 KHAI VỊ THẬP CẨM (A, B, D, E, F, N)
31.a KHAI VỊ THẬP CẨM (A, B, D, E, F, N)
Gemischte Vorspeisenplatte / mixed starter plate
7,90
31.b KHAI VỊ THẬP CẨM (A, B, D, E, F, N)
Gemischte Vorspeisenplatte für 2 Personen / mixed starter plate for 2 people
14,90
33 PHỞ GÀ (D, F, L)
Reisnudelsuppe mit Hühnerfleisch / rice noodle soup with chicken
8,90
34 PHỞ ĐẶC BIỆT (D, F)
Spezielle Reisnudelsuppe mit Rindfleisch / special rice noodle soup with beef
10,90
35 BÚN CÀ RI GÀ * (F)
Curry-Reisnudelsuppe mit Hühnerfleisch und Kokosmilch / curry rice noodle soup with chicken and coconutmilk
9,90
36 BÚN CANH CHUA TÔM * (B, F, L)
Süßsaure Reisnudeln mit Garnelen / sweet sour rice noodle with shrimps
11,90
37 BÚN CANH CHUA CÁ * (D, F)
Süßsaure Reisnudeln mit Fisch / sweet sour rice noodle with fish
11,90