Telefon: 01-4087436    Email: office@saigon-vienna.at

Unsere Gerichte

11 GỎI VỊT (A, Sauce D)
Entensalat / duck salad
6,50
12 GỎI BƠ (E, Sauce D)
Avocado Salat / avocado salad
5,50
13 GỎI XOÀI (E, Sauce D)
Mango Salat / mango salad
5,50
14 GỎI ĐU ĐỦ (E, Sauce D)
Papaya Salat / papaya salad
5,90
14.a GỎI ĐU ĐỦ (E, Sauce D)
Papaya Salat mit Schrimps / papaya salad with shrimps
6,90
15 GỎI BẮP CẢI (E, Sauce D)
Krautsalat / white cabbage salad
3,50
16 GỎI GIÁ (E, F, Sauce D)
Sojasprossen Salat / soybeansprout salad
3,90
17 CHẢ GIÒ (B, F, Sauce D, E)
Frühlingsrollen / spring rolls
17.a CHẢ GIÒ (B, F, Sauce D, E)
Fleisch / meat
4,50
17.b CHẢ GIÒ (B, F, Sauce D, E)
Shrimps / shrimps
4,50