Telefon: 01-4087436    Email: office@saigon-vienna.at

Unsere Gerichte

17.c CHẢ GIÒ (B, F, Sauce D, E)
Vegetarisch / vegetarian
4,50
18 GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Sommerrollen / summer rolls
18.a GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Tofu
3,90
18.b GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Avocado
4,00
18.c GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Shrimps / shrimps
4,50
18.d GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Schweinefleisch / pork
4,50
18.e GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Knuspriges Hühnerfleisch / crispy chicken
4,50
18.f GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Ente / duck
4,50
18.g GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Knusprige Garnelen / crispy prawns
4,90
18.h GỎI CUỐN (B, F, Sauce D, E)
Rindfleisch / beef
4,50